Refrein:
Zeg nie, dat wil ik nie, zeg nie, dat kan ik nie
Mit vasteloavend dan zinge weej van Hup twieë drie
We gaon wér òp de straot en dânse ien de maot
En welske kan miet de vastelaovend toch gén kwaod

Kom 's hier, ziet nie zó bang, gót d'r nòw már tegeán
Mák nòw már veul plezier, en gót lekker án de zwier

Refrein:
Zeg nie, dat wil ik nie, zeg nie, dat kan ik nie
Mit vasteloavend dan zinge weej van Hup twieë drie
We gaon wér òp de straot en dânse ien de maot
En welske kan miet de vastelaovend toch gén kwaod

Stap 's ien òw stoute schoen, ik wil òw lekker mit zien doen
Kom nòw 's op de vloer, en gót op d'n dollen toer

Refrein:
Zeg nie, dat wil ik nie, zeg nie, dat kan ik nie
Mit vasteloavend dan zinge weej van Hup twieë drie
We gaon wér òp de straot en dânse ien de maot
En welske kan miet de vastelaovend toch gén kwaod

Zeg nie, dat wil ik nie, zeg nie, dat kan ik nie
Mit vasteloavend dan zinge weej van Hup twieë drie
We gaon wér òp de straot en dânse ien de maot
En welske kan miet de vastelaovend toch gén kwaod

 Zang: Heej en ik

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven