Download

Refrein:

Ien òs dörpke tusse Pieël en Maas
Mit carnaval is hier de Prins de baas
Zoeë gót dat hier ien 't Lönse lând
De zörge gaon dan án de kânt
Och laot òw nòw toch is efkes gaon
Want al dat geplaar dat is niks gedaon
Dus geen trala mér án owwe bol
Nis is òs hier te dol

De boerekiel of 't kloonepak
Kunne nòw wér uut de zak
Drie daag motte hier dan mitdoen
Op de klump of òp de schoen

Refrein:
Ien òs dörpke tusse Pieël en Maas
Mit carnaval is hier de Prins de baas
Zoeë gót dat hier ien 't Lönse lând
De zörge gaon dan án de kânt
Och laot òw nòw toch is efkes gaon
Want al dat geplaar dat is niks gedaon
Dus geen trala mér án owwe bol
Nis is òs hier te dol

't Linkerbieën en 't rechterbieën
Wille danse, lót toch gaon
Straks dan is 't wér aswoensdág
En is 't vur én jaor gedaon

Refrein:
Ien òs dörpke tusse Pieël en Maas
Mit carnaval is hier de Prins de baas
Zoeë gót dat hier ien 't Lönse lând
De zörge gaon dan án de kânt
Och laot òw nòw toch is efkes gaon
Want al dat geplaar dat is niks gedaon
Dus geen trala mér án owwe bol
Nis is òs hier te dol

Zang: Crazy Knolle
Tekst: Hay Janssen

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven