Download

Refrein:
D'r is nog én pletske en hieël klaen huukske
Daor stöt nog niks of messchien toch wel en struukske
Weej zien daon denke , gaon prakkeziere
Hoe kunne wej dat klaen pletske toch versiere
Weej dochte hier án en weej doacht daor án
't Mot iet zien waor ge Luuëne án kent
Al is 't en bieësje of én klaen ventje
Toen dòchte weej án en dörpsmonumentje

Meense kiekt is naor de rest, de Vredepieël of naor de Hei
Hier ien Luuëne was d'r nog steeds niemes die daor iets van zei
Laote weej òzze tied besteeje um òs Luuëne án te kleeje
't Is zó moj zó'n monumentje ien plats van een kale stroeëk

Refrein:
D'r is nog én pletske en hieël klaen huukske
Daor stöt nog niks of messchien toch wel en struukske
Weej zien daon denke , gaon prakkeziere
Hoe kunne wej dat klaen pletske toch versiere
Weej dochte hier án en weej doacht daor án
't Mot iet zien waor ge Luuëne án kent
Al is 't en bieësje of én klaen ventje
Toen dòchte weej án en dörpsmonumentje

't Mikt nie uut wat of 't werd, 't göt d'r um dat daor iets stöt
Al is 't enne doevemelker dén zien duufkes binne flöt
't Mot iet zien hier uut òs Luuëne wat we de vrimde kunne toeëne
't Is zó moj zó'n monumentje irn plats van enne kale stroeëk

Refrein:
D'r is nog én pletske en hieël klaen huukske
Daor stöt nog niks of messchien toch wel en struukske
Weej zien daon denke , gaon prakkeziere
Hoe kunne wej dat klaen pletske toch versiere
Weej dochte hier án en weej doacht daor án
't Mot iet zien waor ge Luuëne án kent
Al is 't en bieësje of én klaen ventje
Toen dòchte weej án en dörpsmonumentje

Zang: Heej en Ik
Tekst: Heej en Ik

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven