Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Lót òs nòw 's wieëte wat de neejkes zien
Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Is baeter òp de högte as de maeste zien
Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Wet 't nötje van de kous as d'r neejkes zien
Is d'r wat gebeurd of kòmde te laat tuus
Siten wet 't geliek, zeej het 't neejs ien huus
Hé hé hé Stien, ho ho ho Stien
Vertel òs toch 's efkes wat de neejkes zien

Stien wònt beej òs naeve en dat is 'n geluk
Van alles wat ze het gehuuërd verteld ze òn ieën stuk
Zoeë kómme weej te wieëte 't neejs uut de straot
Weej blieve òp de högte en dat kan gaar gén kwaod
Zeg Stien wette nog mieër, vertel 't dan 's wieër

Zang: Mötje 3
Tekst: Ad van Zwol
Meziek: Ad van Zwol

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven