Download

Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Ik zaag òw daor zitte, daor zitte án de kant
'K wis nie hoe ik 't zegge mos, dus pakte ik òw hand
Ik trok òw de dânsvloer òp en docht toen beej meejzelf, ooh ooh
Wette wat ik doei, wette wat ik doei, ik blief d'n hieële naacht beej ow

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Weej stoonde daor te swinge en springe òp de vloer
Midden ien 't Knollehuus, dat voond ik toch wel stoer
Ik keek òw ien de oeëge en toen docht ik beej meejzelf, ooh ooh
Wette wat ik doei, wette wat ik doei, ik blief d'n hieële naacht beej ow

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Einde van d'n aovend, 't is den högste tied
Ik wil eigenlek nie naor huus want anders krieg ik spiet
Geej pakt meej dan nos eis vast en en ik denk beej mezelf, ooh ooh
Wette wat ik doei, wette wat ik doei, ik blief d'tn hieële naacht beej ow

Refrein:
Danste geej mit meej
D'n hieële aovend, wil ik òw án mien zeej
Danste geej mit meej
De polonaise ien én lange reej

Soms zegge ze wel is, geej dânst hieëlemól nie ien de maot
Geej kunt hieëlemól nie dânse
Mar kiek is naor de road, wie klapt daor eigelek uut de maot
Doe már gewoeën de polonaise ien én lange reej
ien én lange reej, ien én lange reej


Zang: Lönse Import
Tekst : Wilbert Vullings

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven