Download


Ieder jaor wér opneej
zien wér alle meense vreej
Mit de vastelaovend
ieder jaor wér opneej
kiekt d'r iemes hieël erg bleej
Want òs vuut staon wér is ien de sneej
Wat is d'n optocht ieders kieër 'n keld
ze hebbe nów ok drie daag vorst vurspeld
Waorum, daorum vraog nów nie waorum

Refrein:
Zon, zieë en wiend
Zien ien augustus miene beste vriend
Zieë en wiend en zon
As toch de carnaval wat waermer kon
Wiend en zon en zieë
Ge hoefde dan gèn keld te leeje
Alieën wat vaere òp d'n hoed, en én string dat stoont toch goed
De maond augustus zeuj misschien as vastelaoves tied wat zien

Mutsen hier, wante daor
dubbele sök en griep gevaor
Mit de vastelaovend
zeuj 't nów nie mojjer zien
Klieër gemakt van 't gordien
en d'tn hieële dag vol zonneschien
Mar fibberwarie dat wet ieder kiend
dèn brengt òs gar gén zon en zieë en wiend
Waorum, daorum vraog nie waorum

 

Refrein:
Zon, zieë en wiend
Zien ien augustus miene beste vriend
Zieë en wiend en zon
As toch de carnaval wat waermer kon
Wiend en zon en zieë
Ge hoefde dan gèn keld te leeje
Alieën wat vaere òp d'n hoed, en én string dat stoont toch goed
De maond augustus zeuj misschien as vastelaoves tied wat zien

Refrein:
Zon, zieë en wiend
Zien ien augustus miene beste vriend
Zieë en wiend en zon
As toch de carnaval wat waermer kon
Wiend en zon en zieë
Ge hoefde dan gèn keld te leeje
Alieën wat vaere òp d'n hoed, en én string dat stoont toch goed
De maond augustus zeuj misschien as vastelaoves tied wat zien

Zang: Net d'r naeve
Tekst : Martha Lucassen

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven