Download

Ik viel laest van de kruk ien de kroeg òp de groond
Ik docht án toen ik klaen was, 't was toch echt nie gezoond
Mien urste herinnering, ik was kâld zestien mònd
Mien vader dowde meej ien de kroeg 't fiepke ien de moond

Ik blaerde en schrieste toen de gâns e kroeg beejèn
Jao dat hedde goed ik was ok toen al en hen
Mien vader liet meej drinke án zien pilske hieël gezoond
En heej kreeg meej stil mit dat pilske en de kroeg draejde roond

Refrein:
Weej liepe nao d't optocht dur de sneej
Jao, mien vader din was d'r âltied beej
En heej zong uut volle borst, weej hebbe altied dorst
En mit vastelaovend bliefde geej beej meej
't Is lang vurbeej, már altied zinge weej
"Weej loeëpe ien d'n optocht ik vur òw of geej vur meej"
Weej zien 't is echt, nog bliejer dan d'n vorst
En drinke noeëit onnuuëdeg echt allieën már vur de dorst

Ik viel dus van de kruk, ik was zat van dén bocht
Za'k d'r enne gaeve en ierlek zegge waor ik án docht
Mien urste herinnering, ik was kâld zestien mònd
Mien vader dowde meej ien de kroeg 't fiepke ien de moond

Ik vertelde mien verhaaltje án de gâns e kompeneej
Ze luusterde mit ope moond d'n hieële tiedn naor meej
Ik vertelde, praote, ratelde, 't was echt nie gezoond
Ik wier pas stil van en pilske en de kroeg draejde roond

Refrein:

Weej liepe nao d't optocht dur de sneej
Jao, mien vader din was d'r altied beej
En heej zong uut volle borst, weej hebbe altied dorst
En mit vastelaovend bliefde geej beej meej
't Is lang vurbeej, már altied zinge weej
"Weej loeëpe ien d'n optocht ik vur òw of geej vur meej"
Weej zien 't is echt, nog bliejer dan d'n vorst
En drinke noeëit onnuuëdeg echt allieën már vur de dorst

Die urste herinnering die liet meej nie mér gaon
Wat en geluk mit zon vader, ik zie um daor nog staon
Mien urste herinnering, ik was kâld zestien mònd
En heej kreeg meej stil mit dat pilske en de kroeg draejde roond

Refrein:
Weej liepe nao d't optocht dur de sneej
Jao, mien vader din was d'r altied beej
En heej zong uut volle borst, weej hebbe altied dorst
En mit vastelaovend bliefde geej beej meej
't Is lang vurbeej, már altied zinge weej
"Weej loeëpe ien d'n optocht ik vur òw of geej vur meej"
Weej zien 't is echt, nog bliejer dan d'n vorst
En drinke noeëit onnuuëdeg echt allieën már vur de dorst


Zang: De Rockin' Knolle
Tekst : Jos Koenen

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven