Refrein:
Kom òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Haal òw vastelaovespak már uut de kâst
Ongetwiefeld dat 't òw hieël goed pâst
Kop òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Pak mekaar 's efkes beej de hând
En spring dees daag 's stevig uut d'n bând

Binde jong of megje kom mit carnaval
Iederen dag opneejt wér naor 't kienderbal
Lót òw snuut versiere dur òw âlde luuj
En kom naor de zaal mit èn goej buuj

Refrein:

Kom òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Haal òw vastelaovespak már uut de kâst
Ongetwiefeld dat 't òw hieël goed pâst
Kop òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Pak mekaar 's efkes beej de hând
En spring dees daag 's stevig uut d'n bând

Doet de polonaise ien òw mojje pak
En gòt mit dees daag 's hieëlemól uut òw dak
Lót òw zörge vare, zet ze án de kânt
Want 't is már drie daag carnaval ien 't lând

Refrein:
Kom òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Haal òw vastelaovespak már uut de kâst
Ongetwiefeld dat 't òw hieël goed pâst
Kop òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Pak mekaar 's efkes beej de hând
En spring dees daag 's stevig uut d'n bând

Ziede nog òp zuuk of binde vrijgezel
Versiere lukt mit carnaval maestal lekker snel
Ziede èn moj megje, lót eur dan nie gaon
Méschien ziet ze òw nao dees daag hieëlemól nie mér staon

Refrein:
Kom òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Haal òw vastelaovespak már uut de kâst
Ongetwiefeld dat 't òw hieël goed pâst
Kop òp nòw meense, weej gaon wér viere
Lót òw mit carnaval 's lekker versiere
Pak mekaar 's efkes beej de hând
En spring dees daag 's stevig uut d'n bând


Zang: Gerrie Puts en Wil Loenen
Tekst : Gerrie Puts en Wil Loenen
Meziek: René Smedts

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven