Elk jaor roond Fibberwarie
Dan kriebelt 't beej òs wér ien de boèk
Carnaval st"t d'r án te komme (hé hé)
Iederieën het wèr zin en vat de kliër wèr uut de hoèk

Refrein:
Mit Carnaval, is 't âltied fieëst
En ieder göt verkled, mit en pruuk of enne pet
Mit carnaval, zoepte as en bieëst
En de netste kél den loeëpt d'r beej as slet

We beginne mit de zitting
Daor ligge weej allemól ien en deuk
Veural mit Appie en Ronâld
Die twiëe die zien zó drueg jao, dat is bijna nie mèr leuk

Refrein:
Mit Carnaval, is 't âltied fieëst
En ieder göt verkled, mit én pruuk of enne pet
Mit carnaval, zoepte as en bieëst
En de netste kél den loeëpt d'r beej as slet

D'r werd al veul geraoje
Ovver wie dit jaor de prins zeuj motte zien
't Blieft toch én verrassing
't Is lichtig enne goei, ok al drinkt ie én glas wien

Refrein:
Mit Carnaval, is 't âltied fieëst
En ieder göt verkled, mit én pruuk of enne pet
Mit carnaval, zoepte as én bieëst
En de netste kél dén loeëpt d'r beej as slet

Nao 4 daag is 't afgeloeëpe (Ooooaaaaahhhh)
De klieër gain wèr terug ien de kast
Gelukkig is 't már vur effe
Ien minder dan 't jaor ziedde beej de zitting wèr te gast

Refrein:

Mit Carnaval, is 't altied fieëst
En ieder göt verkled, mit en pruuk of enne pet
Mit carnaval, zoepte as en bieëst
En de neste kél den loept d'r beej as slet

Mit Carnaval, is 't altied fieëst
En de neste kél den loept d'r beej as slet
La la la la la la la la
La la la la la la la la


Zang: Stichting L.E.O.
Tekst : Arno Geurts en Gijs Jeuken

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven