Mit carnaval raak ik miene stress 's lekker kwiet  
D’r is d'r genne ieëne dén meej òp 't kestje kriet
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Al mien geld heb ik net vur muntjes nérgeteld

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as enne held
Vreej... mit vastelaovend
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Al mien geld heb ik net vur muntjes nérgeteld

D’r zien d’r honderduuzend die echt nie wieëte hoe 't mòt
Die zien dalek honderd jaor, zitte nog mit enne pot
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Mit carnaval van iederiëen 't wurd al durverteld

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as enne held
Vreej... mit vastelaovend
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt.
Mit carnaval van iederiëen 't wurd al durverteld
 
Hedde gej dat ok dat 't zó kriebelt ien d’n boek
Dat ge deankt ik bin zó bliej dat ik deank ik noëit mérvloek
Ik geaf um òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Wat bin ik bliej dat ik vur òw en pilske heb besteld

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as ennen held
Vreej... mit vastelavond
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt.
Wat bin ik bliej dat ik vur òw en pilske heb besteld.   

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as enne held
Vreej... mit vastelavond
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch 't ennigste dat telt.
Al mien geld heb ik net vur muntjes nérgeteld

Tekst    : Jos Koenen

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven