Download

Refrein:

Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Ien’t Knolleriek  gon weej d’r  tegen an,
Jong en âld groët en klen, ge kunt er van òp an,
Carneval dat zit bij òs knöllekes in het bloed,
Allemol een pekske án en òp de kop ‘ne hoed.

Refrein:
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Enne  knol den fieëst den hieëlen dag wat af
Ge kunt ze huuëre zegge wat is dat vur enne maf.
Mar mit carnaval makt dat toch echt niks uut,
Als ge már bleej ziet en zurgt dat ge mit duut.

Refrein:
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Carnaval dat is dit joar ok wér zoeë vurbeej,
Hosse, zwiere, springe vuraan ien de rij.
Mar is het dan toch alwer zó wiet,
Doe dan allemoal mit want anders kriede spiet.

Refrein:
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Kom már mit dan goan we 't vieren
Kom már mit ... Kom már mit...
Kom már mit. dan goan we 't vieren

Tekst: Die Twieë
Meziek: Die Twieë

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven