Download

Wette wat ik gèr, wette wat ik gèr zeuj wille,
Dat is dat 't dukker vasteloavend is
Wette wurrum, wette wurrum ik dat wil,
Dat is umdat 't dan 4 daag fieësten is
Ik goj dan hosse, ik goj dan hosse en án 't bier
Ien mien allermôjste vasteloavens klieër.
Ik loat mien zörrig, ik loat mien zörrig vur wat ze zien
En noa en uur of wat wil ik allieën már mier.

Mar 't is már 4 daag carnaval, dus loat oow goan en got nor elluk bal
Blief nie tuus en koom gewoon durbeej, want vur g’ut wet is 't vurbeej.

Ien die vier daag, ien die daag, loat ik meej goan.
Tot ik nie mér òp mien eige bieën kan stoan
Want 't lèvve, joa 't lèvve is veul te kort
En vur g’ut wet zien oow bèste joare nor de moan.
Dus goj ik nou,  dus goj ik en ik geniet
En fieëst mit oow tot ien de klènne uurkes dur.
Want as’k dat nie doe, as’k dat niet doe, krieg ik spiet
En dat is iets wat ik nie wil dus goj ik dur.

Mar 't is már 4 daag carnaval, dus loat oow goan en got nor elluk bal
Blief nie tuus en koom gewoon durbeej, want vur g’ut wet is 't vurbeej.

Vasteloavend, (vasteloavend) Vasteloavend (vasteloavend)
Dat is toch de môjste tied van ieder joar.
Vasteloavend, (vasteloavend) Vasteloavend (vasteloavend)
Dat blieft toch de môjste tied van elluk joar.

Dus pak elkaar nou, pak elkaar nou beej d’n èrrum
En hos dur  mit zien allen gewoon òp los.
Want wat boeit ut, joa wat kan 't oos nou schille
Want as-woensdag zien weej alle wér de klos
Dan zien 4 daag, dan zien 4 moj daag vurbeej
En motte weej wér nor d’n baas en werk terug.
En wette wat ik wil, joa ge wet wat ik zeuj wille,
Dat is dat 't dukker vasteloavend is
Dat 't dukker ......vaste....loavend is.

Mar 't is már 4 daag carnaval, dus loat oow goan en got nor elluk bal
Blief nie tuus en koom gewoon durbeej, want vur g’ut wet is 't vurbeej.

Vasteloavend, (vasteloavend) Vasteloavend (vasteloavend)
Dat is toch de môjste tied van ieder joar.
Vasteloavend, (vasteloavend) Vasteloavend (vasteloavend)
Dat blieft toch de môjste tied van elluk joar.

Vasteloavend, (vasteloavend) Vasteloavend (vasteloavend)
Dat is toch de môjste tied van ieder joar.
Vasteloavend, (vasteloavend) Vasteloavend (vasteloavend)
Dat blieft toch de môjste tied van elluk joar.

Mar 't is már 4 daag carnaval, dus loat oow goan en got nor elluk bal
Blief nie tuus en koom gewoon durbeej, want vur g’ut wet is 't vur.........beheeheeheeej.

Tekst: The Vets
Meziek: The proclaimers

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven