Jannepupke Jannepupke Jannepupke Jannepupke

Bin ik bej huize Voermans huuër ik boem boem tak tak
T`is ozze Jan òp zien drumstel joa dat gût mit groët gemak,
As hej gut rammen òp zien trômmels dan kumt ie niet tot stop,
En mit de carnaval zet hej ‘t knollehuus òp ziene kop.

Ooh as Jan Pup òp zien drumstel de roffelderof lût goan,
Dan gut mien hartje sneller kloppen en kan niemand blieve stoan
En slût Jan Pup òp zien bekkes de deng deng maot,
Dan gut iedereen uut zien dak en krieg ik `t mij te kwoad.

Jannepupke Jannepupke Jannepupke Jannepupke

Van smergesvroeg tot saoveslaat enne drumstok ien de hând
Ozze Jan den zet dat drumstel vur genne euro án de kant
Speulend mit de Puppies dan gut ie d`r wér vur
En als de meute wér nar huus is dan gut hej nog ffkes dur.

Ooh as Jan Pup òp zien drumstel de roffelderof lût goan,
Dan gut mien hartje sneller kloppen en kan niemand blieve stoan
En slût Jan Pup òp zien bekkes de deng deng maot,
Dan gut iedereen uut zien dak en krieg ik `t mij te kwoad.

Jannepupke Jannepupke Jannepupke Jannepupke

Zittend òp zien krukske en ziene voet òp 'n pedaal,
Het geboem boem en getak tak dàt dendert dur de zaal,
Tusse alle slage drinkt den Jan en lekker kâld glas bier,
En dan nog snel enne goeie roffel, ooh doar kumt ie nog `n kier.

Ooh as Jan Pup òp zien drumstel de roffelderof lût goan,
Dan gut mien hartje sneller kloppen en kan niemand blieve stoan
En slût Jan Pup òp zien bekkes de deng deng maot,
Dan gut iedereen uut zien dak en krieg ik `t mij te kwoad.

Ooh as Jan Pup òp zien drumstel

En als Jan Pup òp zien bekkes

Ooh as Jan Pup òp zien drumstel de roffelderof lût goan,
Dan gut mien hartje sneller kloppen en kan niemand blieve stoan
En slût Jan Pup òp zien bekkes de deng deng maot,
Dan gut iedereen uut zien dak en krieg ik `t mij te kwoad. (3x)

Jannepupke Jannepupke Jannepupke Jannepupke

Tekst: Arno Clermonts
Meziek: Arno Clermonts

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven