Download

't is al lang gebleke dit is wor wej motte zien
Multifunctioneel en nog vrijwillig baovedien
De vastelaovesleut, jao dat is gen echt geheim
Kunde hier belaeve we gon as enne trein

Refrein:
Weej doen sam-sam hàlt de munte mar beej Lam
En pilske of ’n wijntje kom pak d’r enne an
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latter, zingde nog en kier
Weej doen sam-sam halt de munte mar beej Lam
En pilske of ’n wijntje kom pak d’r enne an
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latter gon wej an de zwier  

Dizze knollentempel was jaorelang os plats
We mosse efkes waachte en we zate ien de rats
Mar nou is 't begonne de kogel dur de kerk
Multifunctioneel alle Knolle an 't werk

Refrein:
Weej doen sam-sam hàlt de munte mar beej Lam
En pilske of ’n wijntje kom pak d’r enne an
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latter, zingde nog en kier
Weej doen sam-sam halt de munte mar beej Lam
En pilske of ’n wijntje kom pak d’r enne an
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latter gon wej an de zwier

“En nou wil ik”
Erm ienèn, hin en terug.
Schetse ien lijn, de hand op de rug
Spring u't de band, lach mit mit de raod.
Dees daag loeëpe weej, gans uut de maot.

Refrein:
Weej doen sam-sam hàlt de munte mar beej Lam
En pilske of ’n wijntje kom pak d’r enne an
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latte, zingde nog en kier
La LA LAallallallal
La LA LAallallallal .
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latter gon wej an de zwier

Weej doen sam-sam hàlt de munte mar beej Lam
En pilske of ’n wijntje kom pak d’r enne an
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latter, zingde nog en kier
Weej doen sam-sam halt de munte mar beej Lam
En pilske of ’n wijntje kom pak d’r enne an
Dan godde an de sjoenkel en we danse van plezier
En wurt 't al wat latter gon wej an de zwier

Tekst: Jos Koenen
Meziek: Met Voal Tam Tam

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven