leejevergaderingOp 29 oktoeëber zien we 't neeje carnavalsseizoen wér begonne mit òs Algemaene Leejevergadering. 
Tiejes dees vergadering hebbe d'r 'n paar wisselingen plats gevoonde.

Ruud Hendriks hed te kenne gegaeve te wille stoppe as bestuurslid, 'n functie die heej al sinds 1997 hed vervuld.
John van den Aker zal vanaf dit seizoen de taken van Ruud aoverneme en pláts neme ien 't bestuur.

Peter Houben, Chris Hermans en Koen Smedts hebbe án gegaeve dat 't moj is gewist beej raod en hun pláts ien de raod beschikbaar stellen.
Die plátsen zulle dur Sjoerd Pijls, Daan van Well en Nick Swinkels werre iengevuld.

Vanwege het lange lidmaatschap van Ruud en Peter, zien zeej benoemd tot ieërelid van verieëneging.

Weej wille via dizze weg Ruud, Peter, Chris en Koen nogmaals bedanke vur hun ienzet vur òs verieëneging.
Sjoerd, Daan en Nick, van harte welkom en veul schik beej de raod!

Vörig jaor kós 't liedjesfestijn nie durgoan vanwege de coronamaatregelen.

Nów gaon we d'r van uut dat 't Liedjesfestijn ien 2022 wél dur zal goan en wel òp zaoterdág 8 jannewarie 2022.

We zun gaer verneme van degene die vörig joar een liedje han iengestuurd, of ge mit dat liedje of 'n andere liedje mit wil doen.

Hedde 'n leuk liedje, meld òw dan àn via dit formulier! Ienschrieve kan tot 15 augustus!

Ok dit jaor zulle d'r wér opnames ien de studio gemákt werre.

Zoeëàs alles, was carnaval 2021 ok ânders dan ânders. Laote we hope dat we ien 2022 wér carnaval kunne viere zoeëas we dat 't liefste doen: gezellig mit mekaar.
Weej hope dat ge gezoond blieft zoeëdat ge ien 2022 same mit òs wér 't mojste fieëst van 't jaor kunt viere.

Wilde òs uutzending van de Knöllekes Alternatieve Karneval nog terugkieke? Dat kan, want die uutzending stöt hier online.

Tot snel! Blief gezoond! Hâldtòw!

De winnaars van de speurtocht zien gewaore:
1e Familie v/d Ven, Bershof 5
2e Lenie Westrik, Tim Loenen, Job Loenen, Albionstraat 9a
3e Fam. Martens, Porterhof 1

Ien dit album kunde de foto's viende

speurtocht

De pries zal dur Prins Frank beej òwlie bezörgd werre.
Dank àn iedereeën din mit hed gedaon

Geweldig wat 'n enthousiasme, bijna 350 Knöllekes en Knöllinnekes hebbe mitgedaon án de speurtocht.
Binnenkort kriegde als ge 't antwoordformulier hed iengestuurd vur woensdág 17 fibberware 'n leuke verassing tuus bezörgd.

Ien dit album kunde de foto's viende

Beej deze de àntwoorden van de speurtocht:

2. Maak de rebus
Volwassenen:
a. En nou die hendjes de lucht in
b. Het feest kan beginnen
c. mien waart is mijn feestneus
Kinderen
Jeugd carnaval knolleke

3. Maak een foto van de voordeur met huisnummer van de grote Prins van 2012.
Bij Jop Janssen Bershof 13

5. Maak de quiz vragen
Kinderen
a. Aswoensdag
b. 11-11 om 11.11 uur
c. De raad van 11
d. geel groen wit paars zwart
Volwassenen:
e. Prins Hay d’n Urste 1966 Hay Emonts
f. 19 jaar van 1971 t/m 1981
g. Wim Janssen (Krijten Wim)
h. Prinsenreceptie
i. 1980
j. Boerenkool met worst eten

6. Maak de opdracht wat hoort er niet bij
a. emmer en schepje b. fruit
c. opblaasslang d. sneeuwpop

7. Welke Prins en van welk jaar woont er op Albionstraat 9a ?
Hay Loenen Prins Hay d’n 5de 1992

8. Welke oud Prins en jeugdleider wonen langs elkaar geef straat, nummer en namen.
Namen: Bart Loonen, Clint Lucassen Vicarieweg 23 en 25

10. Maak de opdracht van het tellen
5 kinderen lopen in de polonaise

11. Maak de opdracht zet de letters in goede volgorde.
Kinderen
a. clown
b. cowboy
c. fee
d. heks
e. hoed
f. zing
g. mooi
h. gek
i. prins
j. piraat
Volwassenen
k. buutreedners
l. alde wieverbal
m. manchetknopen
n. herringschelle
o. plastron


13. Maak de opdracht tellen.
Volwassenen:
3+ (3x7)= 24
Kinderen:
2+2+10-3=11

14. Zoek de verschillen

verschillen1

 

verschillen2

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven