Weej zien 'n bietje sprakeloos...
Nao mieër dan 'n jaor àn vurbereidingen, is d'r 'n fantastisch 6x11 jubeleejumfieëst naergezet.
Ieën ding kunde nie vurbereide en dat is enthousiasme. Want dur de enthousiaste medewaerking van de veule vreejwilligers, sponsoren, muzikanten en talenten kunne weej terugkieke òp 'n fantastisch 6x11 jubeleejumfieëst.
En we hebbe gezien dat dat enthousiasme is aover geslage òp alle bezuukers, van jong tot âld.

Weej hebbe veule complimenten meuge ontvange en zien d'r gröts òp wat Luuëne hed naergezet. Alle bezuukers bedaankt vur òwlie komst!
Verder wille weej dan ok gaer iederieën hieël veul bedaanke, din òp welke manier dan ok, hed beej gedrage àn dit fantastische evenement!

Vastelaovend vierde nie allieën, dan vierde same!

unnamed

Nao 'n prachtige Groeëte Talentenshow was 't tied um nao twieë jaor wér 'n neej jeugdtrio van Luuëne bekend te make. 

Dit jaor bestöt dat dit jaor bestöt uut:

 

Jeugdprins Daan d'n Vierde (Daan van de Molengraft)
Jeugdvorst Gijs (Gijs van Esseveldt)
Jeugdnar Tygo (Tygo Keijsers)

Jeugdtrio 2023 s

Ze zitte alle drie òp 't vurtgezet onderwies òp 't Raayland College.

Daan wònt same mit zien elders Kristel en Ron en zusje Suze àn de Sint Catharinastraot ien Luuëne.
Zien hobby's zien voetballe, tennis, skiën en chille mit zien vriende.

Jeugdvorst Gijs wónt án de Pascherhof mit zien elders Hellen en Bart en zus NIenke.
Gijs duut ien zien vreeje tied gaer voetballe, gamen en chillen mit zien vriende.

Jeugdnar Tygo wónt mit vader Frank en moeder Elvira en zien bruurs Sven en Mirko àn de Wethouder Reintjesstraot.
Heej voetbalt ien zien vreeje tied, zit beej Scouting en duut gaer gamen.

Dus göt dit trio same mit de raod van elf, dansmarietjes en jeugdleiders d'r enne mojje carnaval van make.

Mit hun leus " 't Mákt nie uut mit welke ballen, már dit jaor gaon weej wéraens âlderwets knalle!" göt dit trio same mit de jeugd uut Luuëne veuróp mit carnaval.

't Jeugdtrio hâld òp vreejdag 27 jannewarie um 19.00 uur hun receptie ien de Baank, waor geej de meugelekheid hed um hun te fillicitieëre.

 ????: Jordi Smeets

Tiejes ós 6x11 jubeleejum fieëst ien nóvember, stöt òp vreejdag 25 nóvember Lönse Meense Live wér òp 't programma: Lönse meense die in de huud van 'n bekende artiest kroeëpe

En dit zien de meense die òp 't podium zulle verschiene:
Stef poels, Inge van Tilburg-Peeters , Jet Swinkels, Gijs Lanen , Geert Hendrickx , Lotte van der Markt , Christianne Jacobs , Eelke Janssen , Remie van de craats, Wouter Janssen , Hélène Van Vegchel-Troubleyn , Leon Van der Heijden , Geert van Enckevort , Marly Litjens , Patrick Van den Broek , Ella Euwals , Freek Houwen , Fleur Frederix , Bart Kusters , Stan Jilesen , Joris van Lierop en Daan Vollenberg.

LML2022

Hedde geej nog gén Knöllekes vlag en wilde d'r gaer en koeëpe?
Of wilde gaer 'n fles Knöllekes Sap (àn iemand cadeau doen)?

Een vlag is vur 15 euro te koeëp en een fles Knöllekes sap vur 11 euro beej Vorst Clint Lucassen (Vicarieweg 25).
Wel gaer efkes van te veure belle of appe (06 15141007) en gepast betale.

 

vlagl   knollekessap

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven