Knöllekes en Knöllinekes,

Hoewel dur veule vreejwilligers aachter de scherme alles al was geregeld, hebbe weej dur de huidige coronamaatregele en de ànhâldende ònzekerhejd vur de kómmende periode motte besluute um ok dit jaor gén neeje prins, gén neej jeugdtrio en gén neej boerbruudspaar uut te roepe en gén Gouden Knol uut te reike.

Dur de opgelegde beperkingen kunne we gén Prinsenbal of Liedjesfestijn organisieëre zoeëas gullie dat van òs gewend zien. Bijna alle activiteite tot àn de vastelaovend zelf komme hiermit te vervalle.
Bijna? Jaozeker, want mit trots prizzentieëre weej dit joar wér een volwaardige Knollekrânt din òp zaoterdág 19 fibberwarie, uuteraard mit ienaachtneming van de dan geldende regels, huus-àn-huus zal werre àngebooje tege ’n vreejwillige beejdrage. Ok zien weej bezig um ien de waek vur carnaval ’n activiteit te organisieëre vur de jeugd.

De carnavalsdaag zelf wille weej zeker nie òngemerkt vurbeej laote gaon, òndanks dat weej hoeëgstwárschienlek nie kunne fieëste às normaal.
Weej zien van plan um òp zaoterdág 26 en zondág 27 fibberwarie tussen 18.00 en 22.00 uur twieë gevarieërde Boonte Aovende te organisieëre ien De Baank, binne de geldende maatregel vur de horeca.
Vuur dees activiteit zulle kártjes verkocht gaon werre, dus reservieër alvast d’n datum ien òw agenda. Binnekort zulle weej hier mier ienformasie aover gaeve.

Mug vur carnaval toch nog werre beslote dat verplichte zitplátse en 1,5 maeter afstând ien de horeca kunne vervalle, dan gaon we d’r vol òp ienzette um vier daag láng carnaval de kunne viere ien Luuëne, oonder andere mit Schik en Pruuf Már òp zondág en Afslag 7 op dinsdág.
Helaas motte weej hiervur de berichtgaeving van dinsdág 15 fibberware àfwaachte.

Hoe dan òk: Vastelaovend is d’r, mit of zoonder maatregele. Daorum wille weej alvest iederieën ien Luuëne òproeëpe um de Knölleksvlag uut te hánge en ’t huus te versiere.
Um ien de stemming te komme, is d’r natuurlijk de Knölleke-playliest òp Spotify.

jeugdcarnavalOp zondag 13 fibberwarie hâlde we wer 

De Grote Talentenshow

vur de jeugdige carnavalsvierders van 't Knölleke, Hedsbuulen en 't Dartele Veule

Kunde geej goed zinge, meziek make of danse? Wilde 'n leuk filmpke make of kende én par goeje moppe? Misschien kunde zelfs 'n leuke playback act bedenke of 'n te leuke buut en durfde lekker gek te doen òp de bühne.

Doe dan mit en gaef òw òp! Stuur dit formulier wel òp vur 23 jannewarie!

Ge kunt òw digitaal ànmelde dur dit formulier ien te vulle.

Of dur dit ánmeldformulier uut te printe en beej ieën van de kemissieleeje ien de bus te doen.

LVK2022

In 2022 staat het LVK weer op de agenda! Tijd voor een feestje! Terwijl we het feest vorig jaar voor de televisie moesten vieren, is het dit jaar weer tijd voor een echt feestje! Namelijk, het LVK 2022! De artiesten maken zich klaar en de voorbereidingen zijn in volle gang. We vieren het LVK 2022 dit keer in Venray.

Op vrijdag 11 februari: 18.30 – 02.00 uur
Op zaterdagmiddag 12 februari: 13.00 – 18.30 uur
Op zaterdagavond 12 februari: 18.30 – 02.00 uur

Dit belooft een super weekend te worden, maar dat kunnen we niet alleen.
Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! We zijn namelijk op zoek naar hardwerkende en gemotiveerde vrijwilligers die samen met ons een super evenement willen verzorgen!

Als vrijwilliger werk je voor je eigen vereniging. In de middag en/of de avond(en) ben je werkzaam in een van de volgende functies:

- Bar
- Munten/lockerkassa
- Toezicht/parkeren
- Toegangscontrole
- Toiletten

Aanmelden kan bij de coördinator van jouw vereniging. Voor CV ‘t Knölleke is Joop Litjens de coördinator. Dus, ben je 18 jaar of ouder stuur dan een bericht met je naam en e-mail naar Joop, whatsapp 0650942816 of email vrijwilligers@knolleke.nl. Er wordt dan een link naar je verzonden. Daar kun je je voorkeuren voor functie en andere gegevens invullen. Verdere info zal dan volgen.

De organisatie realiseert zich heel goed dat door COVID er onzekerheid is over het doorgaan van het LVK. Aangezien besluiten hierover pas in januari zullen plaatsvinden, heeft de organisatie besloten om alle voorbereidingen door te zetten.

Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in, hopelijk jij ook! We wachten vol hoop op de aanmeldingen, zodat we samen een top weekend kunnen beleven!

Jeugdraadsleden

 

Beste jeugd uut Luuëne!

Méschien zien weej wel òp zuuk naor òw, want we gaon 't samenstelle van de jeugdraod vurtán ânders ànpakke.

• Ge mot òw vurtán vur elk neej seizoen ànmelde (de âlde ànmeldingen en waachtliëste komme te vervalle)
• De groepsgröte is flexibel
• Às ge òw ànmeld vur 11 november, zitte d'r gegarandieërd beej
• De jeugdraod is nie allieën vur jongens!

Waor motte àn voldoen?
• Ge zit òp 't vurtgezet onderwies
• Ge wónt ien Luuëne (of ge he d'n staerke biending mit Luuëne)
• Ge wilt d'r mit carnaval 'n groeët fieëst van make!

As dat zoeë is, meld òw dan snel aan vur de jeugdroad, dânsmarietje of méschien wilde wel nar werre!

Ànmelde kan via dit formulier.
Às ge nog vraoge hed dan kunne via dit formulier contact mit òs op neme.

Roy, Dorien, Bart en Irma

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven