Waor roond dizze tied van 't joar normaal gesproke 't vastelaovesvisrus de kop òp steakt, motte weej 't dit jaor aflegge tege 't coronavirus dat òs al mieër dan 'n half jaor ien zien greep hâld.

Vur òs, as bestuur van carnavalsvernieëneging 't Knölleke, stöt de gezoondheid van alle Knöllekes en Knöllinnekes altied vuróp. Daorum hebbe weej motte besluute um alle activiteiten tot án de carnavalsdaag te schráppe.
Dat betaekent dat d'r vur 't sejzoen 2020-2021 gén neeje prins, jeugdtrio en boerebruudspaar uutgeroepe zal werre. Ok zal d'r gén Gouden Knol uutgereikt werre, Vasteloaveskränt uutgegaeve werre en òptocht pláts viende.

As bestuur zulle weej, same mit de kemissies en de raod van elf, gaon bekieke wat d'r roond de carnavalsdaag zelf georganisieërd kan werre um 't vasteloavesgevuul 'n bietje vast te hâlde.
Umdat dit erg af göt hange van de maatregelen die dan gelde, komme we doar ien de loeëp van jannewarie òp terug.

Weej hope dat gullie begrip hebbe vur dees moejleke beslissing, die we vural hebbe genome zoeëdat we ien 't sejzoen 2021-2022 wér volòp carnaval kunne viere, mit als groeëte klapper het 6x11 jaorig bestaon van òs verieëneging.

Vur nów wille weej vural tege òwlie zegge: Let òp mekaar en blief gezoond!


za 13 februari 00:00 uur
Carnaval 2021zo 14 februari 00:00 uur
Carnaval 2021ma 15 februari 00:00 uur
Carnaval 2021di 16 februari 00:00 uur
Carnaval 2021


knolleke logo 500 facebook twit CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven